Akciğer Embolisi Nedir? Belirti ve Bulguları Nelerdir?

0
87

İçerik

Akciğer Embolisi Nedir?

Akciğer embolisi, ak (ac)  atar damarının dallarından en az birinin tıkanması ya da  toplardamarlardan ayrılan  pıhtılardan kaynaklı akciğerin atardamarının tıkaması durumudur. Ciddi bir hastalıktır. Çeşitli hastalıklardan sonra da meydana gelebilmektedir. Belirti ve bulguları gözlemlendiğinde uzman hekime başvurulmalıdır.

Akciğer Embolisi Belirti ve Bulguları

 • Solunum problemleri, meydana gelen en belirgin semptomlardandır. Gözlemlenen belirti ve bulgular, tıkanmış olan atardamarın çapına ve infarktüs durumuna göre değişkenlik göstermektedir.
 • emboli (ana akciğer atardamarından birinde tıkanıklık meydana gelmesi): Akut solunum problemi, endişelenme halleri, göğüs kemiklerinde ve göğüs kemiklerinin arasında oluşan ağrı, kan basıncının düşmesi, şok geçirme.
 • Ufak ve hızlı olmayarak gelişim gösteren emboliler: Solunum problemleri, soluk alıp vermede hız gözlemlenmesi, kalp atışında hız, ateşlenme, kanlı balgam çıkarma, akciğer zarlarında sıvı toplanması meydana gelmesi.
 • Küçük tekrarlı pulmoner (akciğer) emboli: Eforla solunum problemleri dışında pek belirti ve bulgu gözlemlenmez. Zamanla bireylerde sağ kalp yetmezliği gelişimi gözlemlenebilir.
 • Akciğer (Pulmoner) Enfarktüsü: Hastalarda genel olarak solunum problemleri, öksürme, yanlarda ağrı, kanlı balgam çıkarma, hırıltı ve hışıltı gözlemlenir.

Akciğer Embolisinin  Nedenleri

 • Leğen kısmı ve bacaklardaki toplardamarlarda pıhtı oluşmasını kolaylaştıracak faktörlerolması, doğrudan olmasa da akciğer embolisi hastalığının oluşumunda etkilidir.
 • Uzun zaman hareketsiz kalmak (kronikleşmiş yatak istirahatleri, kırıklar nedeniyle uzun dönem fonksiyon kaybı ve uzuv kullanılmasını engelleyen durumlar)
 • Konjestif kalp yetmezliği oluşumu
 • Karın içi bölgesinde ve ortopedi bölümü cerrahi işlemleri
 • Hamilelik( Gebelik Süreci)
 • Oral kontraseptif (gebelik önleyici/gebelik kontrol hapları)
 • Tümör emboli (sindirim sisteminde meydana gelen kanserle)
 • Yağ embolisi (uzun kemiklerde meydana gelen kırıklar)

Akciğer Embolisi Tanısına Yönelik Araştırmalar

 • Akciğer grafisi istenir ve çıkan sonuçlar oldukça normal olabilir ya da normal görünebilir.
 • İstenilen akciğer grafisinde akciğer embolisine has bulgu gözlemlenebilir.
 • Akciğer ventilasyon grafisi ya da akciğer perfüzyon sintigrafisi istenilebilir.
 • Anjiyografi tanı koydurmada oldukça etkili olduğundan akciğer anjiyografisi istenilir ve akciğer çok net bir biçimde gözlemlenebilir.

Akciğer Embolisi Tedavisi

 • Heparin tedavileri/tedavisi uygulamak tedavi yöntemlerinden biridir.
 • Bu süreçte oral antikoagülan kullanılabilir.
 • Semptomatik tedavi uygulamaları yapılabilir. Oksijen desteği verilebilir, ağrı durumlarında morfin kullanılabilir, kan basıncında düşme gözlemlenmemesi için dopamin kullanılabilir, bronşlarda spazm oluşmaması için aminofilin kullanılabilir, sağ kalp yetmezliği gözlemlendiğinde gelişmekte olan yetmezliğe karşı bireylere küçük dozlarda dijital ve diüretik verilebilir.
 • Akciğer embolisi tedavilerinde kullanılan diğer bir tedavi ise Cerrahi tedavilerdir. Pulmoner embolektomi ya da vena kava toplardamarı bağlanması sağlanabilir. Böylece hastada rahatlama görülecektir.

Uzaman Hekime Başvurulması Gereken Durumlar

 • Akciğer embolisi belirti ve bulgularından en az birine sahipseniz en kısa zamanda uzman hekime başvurmanız faydalı olacaktır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here