Akciğerde Kan Pıhtılaşması Nedir ? Teşhis Aşamaları Nelerdir ?

0
163

Koagülasyon bilinen adıyla pıhtı, biyokimyasal  madde sebebiyle sıvı halde bulunan maddenin jel veya pelte hale dönüşmesi durumudur. Endotel damar bozulmaları ve  hiperkoagülabilite fonksiyonları ile oluşan damar içi pelteleşme pulmoner arter yollarına giden ven damarlarında tıkanma oluşturur. Oluşan bekinme akciğer embolisine neden olur. Pulmoner damarlarında oluşan bu duruma %90  bacak ven damarlarında oluşan trombüsler sebep olmaktadır.

 Predispozan Faktörler (Risk Grupları)

 • Yüksek yaş grupları (+50)
 • Varis, Kemoterapi
 • Bazı Cerrahi Operasyonlar
 • Kırık Ekstremite Durumları
 • Hipertansiyon, Kanser
 • KOAH, Antitrombin III eksikliği
 • Pulmoner Emboli
 • Protein S Eksikliği
 • Miyokart İnfarktüsü, Şok
 • Obezite Varlığı, Travma
 • Pulmoner Tromboz
 • Sigara Tüketimi
 • Gebelik Durumu
 • Spinal Kord Deformasyonları
 • Polisitemia Vera
 • Hiperkolesterolemi Bulguları

Çevresel faktörler  ve genetik faktörler olmakla beraber birçok faktör pulmoner (akciğer) kan pıhtısı risk gruplarında yer almaktadır. Bunların yanında fertil grubu, kadınlarda inhaller yolla kontraseptif alımı ve kan transfüzyonu tüm risk faktörleri arasında oldukça tehlikeli olan kısmı meydana getirmektedir. Hastaya bağlı risk grupları genelde kalıcıdır. Çevresel faktörler ise geçici özelliğe sahiptir. Ancak teşhis için uygulanan tetkikler her iki grup içinde aynıdır.

Akciğerde Kan Pıhtısı Teşhisi Uygulanan Tetkikler

 • BT Pulmoner Anjiyografi

PTE şüphelerinde teşhis aşamasında pulmoner vaskülarizasyon incelemesine için oldukça müsait olduğundan BT pulmoner anjiyografi çok sık kullanılmaktadır.

 • D- dimer Testi

Acil durumlarda nadiren tercih edilen testte pıhtı oluşumu ve fibrinolizinin aynı zamanda aktifleştiğinden çok pek kullanılan yöntem değildir.  Testte hastaların yaklaşık %30’unda farklı test yapılmasını gerek duyulmaksızın PTE ihtimalini dışlayabilir özelliğe sahiptir.

 • Manyetik Rezonans Anjiyografi

MR PTE’yi ekarte ettiğinden tercih edilen tetkik olsa da çekim süresinin uzunluğu ve acil vakalarda zaman kaybına sebebiyet verdiğinden zaman tasarrufu yapılmayacak vakalarda kullanılmaktadır.

 • Akciğer Sintigrafisi 

Uygulanan tetkikler arasında neredeyse en net teşhisi veren oldukça başarılı bir yöntemdir. Pulmoner (Akciğer) kılcal damarların bir kısmını iptal ederek sistem dışı bırakır. Kontrast madde kullanılarak bölge en ince ayrıntılarına kadar incelenebilir.

Belirti ve Bulgular

 • Dispne, Senkop
 • Şiddetli öksürük
 • Panik durumu
 • Hemoptizi
 • Siyanoz
 • Yüksek ateş, Taşikardi
 • İnme ve Şok
 • Ağrılı Göğüs
 • Takipne

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here