Beyin Tümörü Nedir? Oluşum Nedenleri Nelerdir?

0
120

Beyin Tümörü Nedir?  

Tümör, vücudumuzda oluşmaması gereken bir bölgede meydana gelen doku veya dokunun varlığını sürdürdüğü yerde kontrol dışı büyüme halinde olması demektir. Dolayısıyla ciltte oluşan ve pek önemsenmeyen yağ bezesi ve et beni tümör habercisi olabilmektedir. Tüm tümörler ölümcül olmasa da beyinde oluşan tümörler bu durumun dışında ele alınabilir. İyi huylu diye tabir edilen tümörler kafatasında kapalı odacık içinde olduğundan öldürücü olabilir. Bu nedenle beyin tümörü şüpheleri kontrol altına alınmalı ve olası tanı durumlarında erken tedavi uygulanmalıdır.

Beyin Tümörü Belirtileri

Beyin tümörü belirtileri beyin tümörü teşhisi aşamalarında oldukça önemlidir. İyi huylu veya kötü huylu tümörler belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra kafa içine basınç yaparlar. Basınçtan dolayı beyin yerinden oynayabilir veya beyin dokularında sinirlerde fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Kafa içi basınç artışı beyin tümörü belirtilerinin ilkidir. Devamında kafa içi basınca ağrılı baş sendromu, mimik ve hareket yavaşlaması, mide bulanması, hormonal problemler, kusma durumu, epilepsi, kişilik problemleri, yetenek deformeleri, hesaplama güçlükleri ve yazı yazma zorlukları da eşlik eder. Belirtiler tamamen  tümörün beyinde yerleştiği kısımla ilgilidir. Hangi sinirlere baskı yapılıyor ya da hangi kısım etki altına alındıysa o bölgenin fonksiyonlarında bozukluklar yaşanır.

Beyin Tümörü Neden ve Nasıl Oluşur?  

Beyin tümörlerinin oluşumu ile ilgili iki önemli olgu vardır. Birincisi beyin hücrelerinin kendi içinde gelime göstermesi ikincisi ise başka bir bölgedeki tümörün beyin bölgesine sıçraması durumudur. Eğer beyinde tümör kendi hücrelerinden geliştiyse benign (iyi huylu) ve malign ( kötü huylu) olarak iki gruba ayrılır. Beyin tümörlerinin toplumlarda oluşma sıklığı 100 bin kişi içinde 3-5 arasındadır. Sarı ırkklarda ve erkeklerde kadınlara göre daha görüme oranı vardır. Kadınlarda ise selim olan menenjiom daha sık gözlemlenir. Beyin tümörü ortalama her yaş grubunda görülmektedir. Ayrıca beyin tümörleri yaş gruplarına göre değişiklik gösterir. Mesela kötü huylu tümör daha çok pediatri gruplarında ve 60 yaş üstünde gözlemlenir.  İyi huylu tümör ise diğer gruplarda çok sık meydana gelir. Nedeni tam olarak bilinmeyen tümör anamnezlerinde beyaz ırk, erkek cinsiyeti ve radyasyon maruziyeti gibi risk faktörleri gözlemlenmektedir. Henüz kanıtlanmış olmasa da telefonların da tümör riski barındırdığı düşünülmektedir.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörü primer ve seconder olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Beyin hücrelerinin kendi arasında meydana getirdiği tümöre birincil yani primer tümör denilmektedir. Bu tümörler benign veya maling olabilir. Seconder beyin tümörleri ise vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan tümörün beyne sıçramasıyla oluşur.

İyi Huylu Beyin Tümörleri: İyi huylu yani benign beyin tümörleri  beynin kendi hücrelerinden kaynaklanmamaktadır. Ağır üreme hızıyla ilerleme kaydeden iyi beyin tümörleri beyin dokularından çok kolay ayrılabilmektedir. Bu nedenle iyi huya sahip tümörlerin bir kısmı ya da tamamı cerrahi işlemle alınabilir. Bu tarz işlemlerde ameliyat sonrası genellikle sorunsuz geçer. Cerrahi işlem sonrasında çok nadir de olsa tümör kendini yenileyebilir ancak yayılma göstermez. Bu dönemde beyin tümörleri büyüme gösterebilir. Büyüme beyin için oldukça zararlı bir durumdur. Çünkü tümör kafa tası basıncını değiştirir ve bu basınç beyni etkileyebilir. Ayrıca iyi huylu tümörler zamanla kötü huylu tümörlere de dönüşebilir.

Kötü Huylu Beyin Tümörleri: Kanserli hücrelerce meydana gelen kötü huylu tümörler iyi huylulara göre daha aktif  büyüme gösterebilmektedir. Civarında bulunan dokulara zarar verebilir. Bu sebeple cerrahi işlem tehlikeli ve zordur. İşlemin zor olmasının temel sebebi tümörlü dokunun beyin dokularına nüfuz etmesi ve birlikte çalışmaya başlamasıdır. Tümöre müdahale demek beyin dokusuna müdahale demektir. Yapılan her yanlış ya da alınan her tümörlü doku bir fonksiyon kaybı anlamına gelir. Kötü huylu tümörlerde cerrahi işlem sonrası yeniden oluşma, büyüme ve gelişme meydana gelebilir. Bu nedenle oldukça dikkatli olmak gerekmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here