Nörolojik Rehabilitasyon – Hastane Ünitesi

0
184

Çeşitli nörolojik hastalıklarda, tanı konan bireye hastalığına uygun bir tedavi uygulama sürecinde hizmet veren nörolojik rehabilitasyon hastane ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün alt dalıdır. Merkezi ve periferik sinir sisteminde meydana gelen bir hasar sonucu ihtiyaç duyulan nörolojik rehabilitasyon, hasta için oldukça önemli olmakla birlikte multidisipliner bir yaklaşım sergilemesiyle birlikte en uygun tedavinin belirlenmesi noktasında da oldukça işlevsel ve önemli olmaktadır.

Nörolojik Rehabilitasyon Süreci
Nörolojik hastalık tanısı konan kişinin tanı sürecinden sonra olası bir hayati tehlike durumunu atlattığı andan itibaren en kısa sürede nörolojik rehabilitasyon merkezi sürecinin başlatılması gerekmektedir. Hastaların yaşam kalitesini yükseltebilmek, fonksiyonelliğini olabilecek en yüksek seviyeye çıkartabilmek adına oldukça önemli ve gerekli bir tedavi olan nörolojik rehabilitasyon sürecinin ilk aşaması hastanın genel değerlendirilmesinin titiz ve ayrıntılı bir şekilde yapılması olmaktadır.
Pek çok farklı parametre barındıran bu analiz sürecinden sonra hastanın durumuna, vücut fonksiyonlarına, var olan rahatsızlıklarına ve pek çok değişene bakılarak en uygun tedavi yöntemine karar verilmektedir. Yani bireyin, fizyolojik, ruhsal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak bireye özgü bir tedavi süreci belirlenip uygulanmaktadır. Bireyin durumuna uygun bir tedavi ile fonksiyonel bağımsızlığını elde etmesi yolunda yardımcı olarak, mümkün olan en iyi seviyeye getirebilmek için yaş faktörü de göz önüne alınarak karar verilmektedir.

Nörolojik Rehabilitasyon Gerektiren Hastalıklar
Nörolojik rehabilitasyon süreci, merkezi ve periferik sinir sistemleri hastalıkları sonucu meydana gelen hasar ve bozukluklar noktasında oldukça etkili ve işlevsel bir tedavi süreci sağlamaktadır.
İnme, geçici iskemik atak ve beyin kanamaları gibi dolaşım sistemi sorunları, menenjit, ensefalitis, omurilik hattında yer alan apseler ve çocuk felci gibi enfeksiyonel problemler nörolojik rehabilitasyona ihtiyaç duymaya neden olmaktadır. Aynı zamanda, yoğun baş ağrısı, nöbet geçirilmesine sebep olan durumlar, baş dönmesi ve nevralji gibi sinir ağrıları, Parkinson, MS, ALS, Huntington Kore gibi yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilen rahatsızlıklar, beyin ve omurilik tümörleri, nöropatiler, kas distrofileri gibi rahatsızlıklar için de en kısa sürede nörolojik rehabilitasyon merkezine başvurulmalıdır. Herhangi bir kaza yahut yaralanma sonucu oluşabilecek omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, tortikollis ve yüz felci gibi durumlar da rehabilitasyon kapsamına girmektedir. Böylelikle kişinin fiziksel, bedensel ve ruhsal özellikleri doğrultusunda belirlenen bireye özgü en uygun tedavi yöntemi ile fonksiyonellik mümkün mertebe arttırılarak kişinin yaşam kalitesi yükseltilmelidir.

Multidisipliner Yaklaşım
Hastalık tanısı ile gelen hastaya uygulanabilecek en uygun ve etkili tedavinin seçimi aşamasında multidisipliner bir yaklaşım tercihi oldukça önemli olmaktadır. Bu noktada pek çok disiplin ve uzmanın oluşturduğu bir ekip ile uygun tedavinin belirlenmesi de oldukça stratejik ve önemli olmaktadır.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, rehabilitasyon alanında uzman hemşire, iş uğraşı terapisti ve konuşma terapistinin yanı sıra psikolog desteği ile oluşmuş bir ekip ile hastanın durumuna en uygun tedavi sistemine karar verilir ve bu süreç oldukça yakın bir şekilde titizlik ve hassasiyetle takip edilir.

Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi Yöntem ve Teknikleri
Tedaviye ait egzersiz ve denge çalışmaları, uygun ekipman desteği ile yürütme faaliyetleri, hastanın durumuna uygun terapi cihazları desteği, nöroloji anlamda ihtiyaç duyulan hareket ve aktivitelerin temelinin öğretimi, hastanın durum ve aşamasına uygun spor hareketleri, konuşma terapilerinin yanı sıra dil ve yutma terapileri temel anlamda kullanılan yöntem ve teknikler olmaktadır. Hasta için en uygun yöntem ve tekniğin kullanıldığı nörolojik rehabilitasyon ünitesi ile yaşam kalitesi ciddi oranda arttırılabilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here