Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi

0
185
Old woman with aching shoulder in physical therapy doing exercises

Kanser günümüzün en yaygın hastalıklarından biri durumundadır. Her ne kadar tıp çok ilerlese de yeni tedavi yöntemleri geliştirilse de kanser hastalığının önüne geçilememektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 12 milyon kişi kanser hastalığına tutulmaktadır. Ve ortalama 7,5 milyon kişi kanserden hayatını kaybetmektedir. Bu rakam oldukça yüksek bir rakamdır. Ve bu rakamlar ne yazık ki her sene daha da artacağı tahmin edilmektedir. Onkolojik Rehabilitasyon üniteleri kanser hastalarının ailelerinin bilinçlendirilmesi, hastaların hem fiziki açıdan hem de psikolojik yönden her türlü destek ve yardımlarının yapıldığı ünitelerdir.

Onkolojik Rehabilitasyon Nedir?

Onkolojik Rehabilitasyon; kanserli bir hastaya hastalığının tedavi süresi boyunca verilebilecek en maksimum düzeyde fiziksel, sosyal ve psikolojik desteğin verilerek gerek tedavi süresince gerekse tedavi sonrasında hastanın her anlamı ile bu durumun üstesinden gelme sürecidir. Ülkemizde kanser hastalarına gerekli destek verilmemektedir. Hastalar bu süreçte yalnız başkalarına kalmaktadırlar. Hem kendileri hem aileleri karamsarlığa düşerek bir kabulleniş görülmektedir Oysa kanser hastalığını yenmede en önemli faktör moraldir. Kişinin ve ailesinin hastalığının bilincine varması moralini bozmadan ve hayattan kopmadan kanserle mücadele etmesi gereklidir. Onkolojik Rehabilitasyon üniteleri bu konuda hastalara ışık tutarak mücadelelerinde yanında olmaktadır.

Onkolojik Rehabilitasyon Ünitelerinde Uygulanan Programlar

Kanser çok çeşitleri olan bir hastalıktır. Çeşitli organlarımızda baş gösterebilen bu hastalık haliyle kişide fraklı sorunlara yol açmaktadır. Her kanser çeşidinin tanısı tedavisi ve rehabilitasyon evreleri farklılık göstermektedir. Kimileri için daha fiziki bir rehabilitasyon dönemi olurken kimileri içinde daha psikolojik bir evre olmaktadır. Onkolojik Rehabilitasyon ünitelerinde uygulanan programlar işe şunlardır. Fil hastalığı, yorgunluk ve halsizlik, imobilite ve buna bağlı olarak oluşan dekondüsyon ile bağlantılı sorunlar, mobilite, yürümede ve dengede durma sorunları, eklemin hareket noktasındaki kısıtlanmaları, kontraktür, yumuşak doku ve eklem disfonksiyonları, kendine bakım aktivitelerinde sorunlar, ağrı sendromları, osteoporoz, kemoterapi ilişkili kas-iskelet sistemi sorunları, Radyoterapi ilişkili kas-iskelet sistemi sorunları, nörolojik sorunlar
Rehabilitasyonun Koruyucu Evresi;
Koruyucu rehabilitasyon, konusundaki istenen nokta herhangi bir sorun yada fonksiyonlarda bir kayıp oluşmadan veya devam eden sorunların artmadan önce hastaya eğitim verilmesi yoluyla sorunların şiddetinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Örnek vermek gerekirse hastaya cerrahi müdahale yapılmanda önce geçerli nefes egzersizlerinin öğretilmesi, cerrahi sonrasında hastanın bu egzersizleri daha bilinçli uygulamasını ve solunum yollarını temizlemesini sağlayacaktır. Hastaya koltuk değneği ile yürüme eğitimi verilmesi operasyon sonrası rehabilitasyonun başarı oranını arttıracaktır.

Rehabilitasyonun Restoratif Evresi;
Kanser rehabilitasyonunda restoratif evre; hastalık veya tedavilere bağlı oluşan sorunları aşmayı, hastalık öncesi fonksiyonel düzeye hızla dönmeyi ve maksimum kapasiteyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Tedavisi tamamlanmış kişilerin bağımsızlığını kazanması ve işine dönmesi hedefler arasındadır. Bu fazda tedavi planı yapılırken hasta ve ailesi için gerçekçi bir amaç belirlenmeli ve kabul edilebilir bir program yapılmalıdır
Rehabilitasyonun Destekleyici Evresi;
Destekleyici evre; mevcut hastalık durumunun ve gerekli tedavi ihtiyacının devam etmesi ve fonksiyonel durumlarda değişiklik olması durumu şeklinde açıklanmaktadır. Bu evrede rehabilitasyonun amacı fonksiyonlar da olan değişiklikleri sınırlı tutmak ve fonksiyon kaybının sonunda oluşacak problemleri minimize etmektir. Hastanın gereksinimleri bu fazda farklılıklar göstermektedir bu durumu hazırlıklı olunmalıdır.
Rehabilitasyonun Palyatif Evresi;
Palyatif rehabilitasyon hastalığın terminal döneminde olan hastalara yöneliktir. Bu dönem fonksiyon kaybının ilerlemesi ile açıklanmaktadır. Palyatif tedavinin amacı hastalığa ait komplikasyonların azaltılması veya elimine edilmesi, hasta ve ailesinin fiziksel ve emosyonel (duygularla ilgili) olarak rahatlatılmasıdır. Semptomlara, özellikle ağrıya yönelik tedavi önemli yer tutmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here