Pediatrik Fizyoterapi ve Serebral Palsi Ünitesi

0
164

Tanım olarak bakıldığında serebral palsi; çocukluğun erken dönemlerinde çeşitli belirtiler ile meydana gelen sorunların genel adı olarak belirtilmektedir. Bu sorunlar; duruş ve hareket bozukluğu, duyu sorunları, bilişsel sorunlar olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra beyinin gelişmesini tamamlaması sonucu beyinde hasar meydana gelmesi ve herhangi bir ilerleyici özelliği bulunmayan durum olarak da nitelendirilmektedir.
Genel olarak bakıldığında serebral palsi bir hastalık olarak değil de bir durum olarak görülmektedir. Yani ilgili çocuk beyninde yer alan bu durum ile yaşamına devam etmektedir. Bu nedenle çocukların beynindeki bu hasar ile gelişim süreçleri sürmektedir. Dolayısıyla serebral palsi ünitesi içerisinde bu tarz kişiler için muayene, tedavi gibi işlemler yapılmaktadır.

Serebral Palsi Hakkında Merak Edilenler
Serebral palsi dünya çapında bakıldığında farklı oranlar ile meydana gelmektedir. Buna göre ülkemizde serebral palsi sorunu olan kişilerin görülme olasılığı bin canlı doğum üzerinden yaklaşık dört doğuma denk gelmektedir. Diğer ülkelerde görülme sıklığına dair yapılan açıklamalara göre ise gerçekleşen bin adet doğumdan yalnızca iki tanesinde serebral palsi sorununa rastlanmaktadır.

Serebral Palsi Görülme Sıklıkları
Ülkemizde bu sorunun görülme olasılığının altında yatan nedenlerin başında ise akraba evlilikleri gelmektedir. Bunun yanı sıra hamilelik süresince geçirilen hastalıklar, bebeklerde bulaşıcı ve ateşli hastalıkların fazla şekilde görülmesi, beslenmenin yetersiz kalması, bebeğe yapılan bakımın ve verilen hizmetlerin eksik olması gibi nedenlerdir.

Pediatrik Fizyoterapi Ve Tedavisi
Pediatrik fizyoterapi; çocuklarda yer alan fiziksel bozuklukları en aza indirip onların bağımsızlıklarını en üst seviyeye çıkarak şekilde ilgili çocuklara uygulanan tedavi modelleri olarak tanımlanmaktadır. Pediatrik fizyoterapi içerisinde başta serebral palsi olmak üzere otizm, down sendromu, ortopedik sorunlar, kas hastalıkları, tortikolis gibi teşhisleri bulunan kişilere hizmet verilmektedir. Bu bölümde hastalara çeşitli tedavi modelleri uygulanmaktadır.
Ünite içerisinde hizmet veren pediatrik fizyoterapist, kişilerin postüral kontrolünü ve fonksiyonel olmalarını temel almaktadır. Buna yönelik olarak gereken eklem açıklığını korumak için çeşitli egzersizler, biyomedikal danışmanlık, Kuvvet vermeye yarayan hareketler yaptırarak ilgili teşhisi bulunan kişilerin daha aktif bir şekilde hayata katılmalarına yardımcı olmaktadır.

Pediatrik Fizyoterapi Ve Serebral Palsi
Serebral palsi pediatrik fizyoterapi içerisinde yer alan sorunlar arasında sayılmaktadır. Serebral palsi nedenleri incelendiğinde bunun altında yatan en önemli nedenlerin doğumdan önce, sonra ya da doğum esnasında beyinde meydana gelen hasarlar olarak belirtilmektedir. Bu hasarların sonucunda da iskelet ve kas sisteminde bozukluklar meydana gelmektedir. Doğum öncesi, doğum sonrası ve doğum sırasındaki nedenler birbirinden farklılık göstermektedir. Doğum öncesi nedenler içerisinde dikkat çeken neden kalıtımsal sorunlar olurken doğum sonrası için belirtilen serebral palsi nedeni ise bebekteki travmalar olarak açıklanmaktadır. Doğum esnasında erken ve zor doğum da serebral palsi sorunun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Pediatrik Fizyoterapi Hakkında

Pediatrik fizyoterapide tedavi için bu tedaviyi uygulayacak olan fizyoterapistin öncelikle konu ile ilgili olarak iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir. Özellikle çocuklara uygulanan tedavide çocuğun duygusal ve zihinsel durumu, motor kapasitesi ve çeşitli özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu tedavi sürecinde çocuğun mevcut kapasitesi geliştirilerek hayatını kolaylaştıracak yeni fonksiyonlar kazanmasına yardım edilmektedir. Tedavi ile ortaya çıkan kazanımların günlük yaşama da entegre olması gerekmektedir.
Pediatrik fizyoterapi ünitesi içerisinde bakılan hastalıklar sayıldığında bu hastalıklar şu şekildedir: riskli bebek, serebral palsi, hemofili, skolyoz, musküler distrofi, metabolik ve genetik hastalıklar, kafa travmaları, gelişimsel problemler ve bunlara benzer nitelikte çeşitli hastalıklar yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here