Protez Ve Biyomekanik Ünitesi

0
244

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün alt dallarından olan protez ve biyomekanik ünitesi 19671968 yılından bu yana ülkemizde işlevselliğini sürdürür. Ekstremite kaybı doğuştan gelen veya sonradan var olan rahatsızlıklardandır. Bu hastalığın düzeltilmesinde protez yapımı ve rehabilitasyon hizmeti verilir.
Hastaların en üst düzeyde bağımsızlıklarını kazanabilmelerine ve toplumsal rollerine yeniden dönebilmelerine teknolojik gelişmelerde takip edilerek yapılan protez uygulamaları ve rehabilitasyon çalışmaları hastalara fayda sağlamak amacı ile gerçekleştirilir. Protez rehabilitasyonu multidisipliner yaklaşımla uygulanarak 5 aşamada hastalara verilir. Bu aşamalar ameliyat öncesi dönem, ameliyat sonrası dönem, protez öncesi dönem, protez eğitimi dönemi ve son olarak protez sonrası dönem olmaktadır.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile alt ve üst ekstremite amputelerine gerek görülen değerlendirme ile birlikte tedavi yaklaşımları uygulanır. Protez ve biyomekanik ünitesinde çocuk ve erişkinlerin yaş gruplarına göre geriatrik bir şekilde amputeye uygun protezler planlanır ve yaş dikkate alınarak gerek duyulan rehabilitasyon hizmeti verilir.

Protez Ve Biyomekanik Ünitesinde Kimler Çalışabilir?
Protez rehabilitasyonu alanında önlisans, lisans ve lisans üstü olmak kaydı ile öğrencilere, protez teknikerleri ile birlikte fizyoterapistlere sağlanan uluslar arası standartlarda eğitim verilir ve eğitim alan öğrenciler protez teknikerleri ve fizyoterapistler bilimsel çalışmalara dahil olur ve projeler üreterek protez ve biyomekanik ünitesinde çalışabilecek koşulları sağlamış olurlar.

Biyomekanik Ana Bilim Dalı
Tanı ve tedavi amaçlı olmak üzere tıbbi ve biyolojik olan problemlerin araştırılması çözümler üretilmesi ve hastalara bu çözümlerin uygulanması biyomekanik bilim dalının genel bir amacı olmaktadır. İskelet, kas, solunum, kalp ve damar sistemlerinin biyomekaniği sert ve yumuşak dokuların, protez ve doku implant ara yüzlerinin, biyolojik sıvıların ve hücrelerin mekaniği konularında çalışılması gerektiği hedeflenir.
Kan akışı, hava akışı mekaniği, akışın doku ve protezle etkileşimi özelleştirilmiş konular arasındadır. Hücreler, hücre zarları ve hücre içi yapılar biyomekanik açıdan incelenir. Mekanik çevrenin hücre ve dokuda oluşturduğu etkiler incelenir. Diş biyomekaniğinde dişlerin dokusu ve protezlerin tasarımı yapılır ve incelenir ve bununla birlikte çiğneme mekaniğinin de incelemesi yapılır.
Yapay dokuların da dahil olması kaydıyla işlevsel doku mühendisliği iyileştirici tıbbi yöntemlerde biyomekanik unsurların rolünün araştırılması ve incelenmesi yapılır. İnsan ve makine etkileşiminin dinamiği, çarpma ve travma mekaniği yaralanma biyomekaniğidir. Moleküler biyomekanikte ise biyomoleküllerin mekaniğinin incelenmesi sağlanır.
Ortopedik biyomekanikte ise kırılma ve kaynamanın mekaniği, implantların ve bu implantların dokuya bağlanmasının mekaniği, kemik ve eklem mekanikleri ile doğal ve yapay eklemlerin yıpranması araştırılır. Son olarak rehabilitasyon biyomekaniği incelenir. Vücut duruşunun incelenmesi ile birlikte protezve ortez mekaniği gibi konular rehabilitasyon biyomekaniğinde yer alan konulardandır.

Esktremite Nedir?
Alt ve üst ekstremite biyomekanik ana bilim dalında sık sık adını duyuran konulardandır. Esktremite Latince’de kollar ve bacaklar anlamında kullanılır. Alt ekstremite: dik duruş neticesinde bacaklar üzerinde statik yüklenme olur. Bu durum ise bazı yapısal bozukluklara neden olabilir. Alt ekstremite bozuklukları sporcu yaralanmalarında % 60 oranında daha çok yaşanır. Tedavi süreçlerinde spor hekimliği uygulamaların ilk sırasında yer alır.
Üst ekstremite: Alt ekstremiteye göre daha seyrek olup etiyolojisi daha değişken bir yapıdadır. Üst ekstremiteye neden olan durumlar şunlardır: embolik tıkanıklık, vaskülit, travma, fibromusküler, enfeksiyonlar ve displazidir. Lezyonlar progresif semptomatikse veya doku kaybı oluşmuş ise ve doku kaybı engellenemiyorsa üst ekstremitenin arteriyel testleri yapılır ve hastalığın düzey ve ciddiyeti ortaya çıkarılır.Tanının konulmasının ardından gerekli olan tedavi yöntemine karar verilerek tedavi süreci başlatılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here