Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi

0
153

Romatolojik bir hastalığa sahip olan bireylerin maruz kaldıkları semptomların hafifletilmesi ve deformatilerin oluşumunu engellemek amacıyla uygulama sağlayan Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi fizyoterapi uygulamalarının sağlanarak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek adına yapılan çalışmalar sürecidir.

Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesinin Amacı
Romatolojik hastalık tanısı konulan bir hastanın, hastalığın getirdikleriyle birlikte yaşam kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanabilmektedir. Bu noktada, hastalık konusunda bilgilendirme ve başa çıkabilme hususlarında verilen eğitim de oldukça önemli olmaktadır. Tedavi süresince alınan tedavinin yanı sıra hastanın da bireysel anlamda sorumluluk sahibi olması da ünitenin hedeflerinden biri olmaktadır.
Romatolojik hastalığın sebep olduğu ağrılar ile başa çıkma hususunda uygun görülen fizyoterapi uygulamaları ile de hastalıkla yaşam noktasında kolaylık sağlamak romatolojik rehabilitasyon noktasında oldukça önemli hedefler arasında bulunmaktadır.

Romatolojik Hastalıkların Tespiti
Romatizmal hastalıklar üzerinde yoğunlaşılmış bir bilim dalı olan romatoloji bölümüne gelen hastaların çoğunluğu duydukları yoğun ağrı nedeniyle başvurmaktadırlar. Ancak, kimi zaman herhangi bir ağrıya neden olmadan yahut doktora gitme noktasına varacak kadar bir ağrı bulunmadan var olan romatolojik hastalıklar da mevcuttur.
Hastanın yaşam kalitesini, sebep olduğu ağrı ve deformasyonlarla ciddi oranda azaltabilecek kapasiteye sahip romatolojik hastalıklar noktasında en kısa sürede bir uzmana başvurarak uygun tedavinin belirlenmesi, tedavi ve iyileşme süreci açısından oldukça önemli olmaktadır.

Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi Kapsamında Tedavi Uygulanan Hastalıklar
Romatolojik hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde uygulamada bulunan Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi hasta için en uygun tedaviyi uygulamaktadır. Pek çok romatolojik hastalığın sebep olduğu yaşam kalitesindeki düşme ve yoğun ağrı noktasında kişinin özellik ve hastalık boyutu doğrultusunda uygun tedavi seçimi yapılmakta ve uygulanmaktadır.
Gut, SLE, Skleroderma Osteoporoz, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Osteoartrit, Osteoporoz, Fibromyalji, Vaskülitler, Myozitler, İntervertebral Disk Hastalıkları, Skolyoz, Duruş Bozukluğu, Juvenil İdiopatik Artritler gibi hastalıkların sebep olduğu rahatsızlık, ağrı ve fizyolojik bozukluk noktasında tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Bu tedavi uygulamaları ile bireysel yahut grup eğitimi vasıtasıyla hastanın yaşam kalitesinin artması, ağrı ve rahatsızlığının azaltılması amaçlanmaktadır.

Romatolojik Rehabilitasyon Süreci
Romatolojik hastalıklar doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada, romatolojik rehabilitasyon ünitesi tedavi süresince belirli basamakları takip etmektedir. İlk aşama, hastada bulunan ana problemin tespit edilip değerlendirilmesi olmaktadır. Sonrasında ise bu probleme neden olabilecek yahut katkıda bulunarak etkisini arttırabilecek faktörler tespit edilmektedir.
Ana ve destekleyici faktörlerin tespit ve analizi sonrasında ise hastanın durumuna en uygun olacak tedavinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Uygulanan tedavinin sonrasında ise yeniden bir değerlendirme yapılarak gerekli analizler yapılmaktadır.

Romatolojik Rehabilitasyonda Multidisipliner Yaklaşım
Romatolojik hastalık tanısı konan hastaların, romatolojik rehabilitasyon ünitesi altında alacakları tedavi süresince Multidisipliner bir yaklaşım bulunmaktadır. Ekip halinde yapılan çalışmada fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının yanı sıra ortopedist, romatolog, pediatrist, psikiyatrist, fizyoterapist ve ortez uzmanı gibi pek çok farklı branşın oluşturduğu bir ekip ile en uygun tedavi sürecine ulaşmak amaçlanmaktadır.
Bu sayede, kişinin hastalığı, yaşam şartları, maruz kaldığı ağrı ve sıkıntı ile birlikte olası bir postur probleminin sebep olabileceği psikolojik bozukluk gibi nedenlerin giderilmesi ve kişinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi yolunda en uygun rehabilitasyon tedavisinin kararlaştırılıp uygulanması sağlanmaktadır.
Tedavi süresince ihtiyaç duyulacak yöntem ve stratejilerin belirlenmesinde rol oynayan ekibin yanı sıra, hastanın kendisinin ve yakınlarının da tam bir katılım ve istek göstermesi önemli olmaktadır. Hasta hekim ilişkisinin aktif ve uygun bir şekilde sağlanmasıyla oluşabilecek süreç Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi hususunda oldukça etkili olmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here