Sağlıkta Tek Patron Zamanı

0
104

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası bugün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile değişti. İllerdi İl Sağlık Müdürlükleri tek patron olurken, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı Genel Müdürlükleri kuruldu.

Teşkilat yasası ile ilgili düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Gazetede yer alan değişiklikler illerde sağlık yönetimini kökten değiştiriyor. Buna göre illerde tek patron il sağlık müdürü olacak. Müdürlük bünyesinde talep olursa kamu hastaneleri, halk sağlığı birimleri kurulacak. Hastaneleri başhekim yönetecek. Başhekimlere bağlı idari, mali ve tedavi bakım müdürlükleri yer alacak.
Madde 184
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 7. Maddesinin birinci fıkrasına f bendinden sonra gelmek üzere aşağıda bentler eklenmiş ve diğğer benler buna göre teselsül ettirilmiştir.
G Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Ğ Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Madde 185
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14-A ve 14/ B maddeleri eklenmiştir.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Görevleri şunlardır.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Görevleri şunlardır
Madde 186 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 25 Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.
3) İl sağlık müdürleri bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adli ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel ve nakil görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here