Sporcu Sağlığı Ünitesi

0
185

Fiziksel anlamda oldukça aktif olan bireylerin yaptıkları spor aktivitesi sürecinde meydana gelebilecek yaralanmaların tedavisi ve olası yaralanmaların önlenmesi adına başvurulan sporcu sağlığı ünitesi, bahsedilen uygulamaların yanı sıra danışmanlık anlamında da oldukça başarılı bir hizmet vermektedir.

Performans Analizi ve Danışmanlık
Sporla ilgilenen ve aktif olarak yapan bireylerin performans analizinin yapılmasını sağlayan sporcu sağlık ünitesi ile hem sezon öncesi ve sonrası hem de sezon süresince performans analizi yapılmasını sağlamaktadır. Böylelikle olası yaralanma, rahatsızlık durumlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Üniteye başvurulması ile yapılması oldukça önemli olan analiz süresince, şikâyetin ve bu şikâyetin nedenlerini ve etkilerini anlayabilmek adına, var olan yaralanmanın öncesinde içinde bulunulan aktivite yoğunluğu, kas, eklem, kıkırdak durumu, işlevsellik ve fonksiyonelliğin analiz edilmesi oldukça önemli olmaktadır.
Yapılan performans analizinin yanı sıra spora yönelme konusunda düşünceleri olanların da bu kapsamda yaş, cinsiyet ve fizyolojik özellikleri göz önüne alınarak kendileri için en uygun spor alanına yönelmeleri hususunda bir danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

Yaralanmaların Önlenmesi Hususunda Çalışma
Sporcunun, aktivite sırasında yaşadığı bir yaralanma çok ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu noktada, olası bir yaralanmadan korunmak ve gerekli önlemleri alabilmek adına sporcu sağlığı ünitesi oldukça iyi bir önlem çalışması sağlamaktadır. Sporcu sağlığı ünitesinin temel amaçlarından biri, sporcunun ilgilendiği ve fiziksel olarak aktif anlamda yaptığı spor dalının gerektirdiği tedbir, önlem ve yapılan spora uygun koruyucuların seçilip kullanılması kapsamında, kişinin gerekli bilgilere ulaşımını sağlayarak bilinçlendirmek olmaktadır. Bu sayede, ciddi sonuçlara sebep olabilecek olası yaralanmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan performans analizleri ve fiziksel uygunluk ölçütü testleri ile sporcunun fizyolojik özelliklerinin ve dayanıklılığının ölçülmesi sayesinde, yapılacak olan antrenman programlarının gidişatı ve yoğunluğu belirlenebilmektedir. Böylelikle, sporcunun vücut yapısı ve özelliklerine en uygun yoğunluk ve süredeki antrenman programının oluşturulması sağlanarak zorlama gibi durumlar sonucu oluşabilecek yaralanmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yaralanma Sırasında Yapılan Çalışmalar
Olası bir yaralanma durumunda, sporcunun uygun ve ihtiyaç duyduğu ilk yardım desteğini sağlamak ve gerekli değerlendirmeyi yaparak ön tedavi uygulamak sporcu sağlığı ünitesinin sağladığı tedavi yöntemlerindendir. Aynı zamanda, yapılan değerlendirme ve ön tedavi sonrasında, sporcunun gerekli olduğu takdirde uygun koruyucu ve destekleyicilerin sağlanması koşuluyla ilgili birime gönderilmesini sağlamak da oldukça önemlidir. Yaralanmanın değerlendirilmesi sonrasında tedavinin konservatif, pre-operatif, post-operatif yaklaşımlarından hangisinin uygulanması gerektiğine karar verilme süreci de sporcunun ne zaman sahaya dönebileceği ve ne tür bir tedavi sürecinden geçeceği konusunda oldukça önemlidir.

Sporcu Rehabilitasyon Süreci ve Süresi
Sağlanması kararlaştırılan tedavi programı belirli parametreler dahilinde hem süreç hem de süre bakımından değişiklik gösterebilmektedir. Sporcunun klinik anlamda içinde bulunduğu durum ve yapılan değerlendirme sonuçları bu konuda oldukça kritik olmaktadır. Yaralanmanın yahut tedaviye ihtiyaç duyulmasını gerektiren problemin şiddeti ve sporcuya uygulanan cerrahi yöntem hususları da rehabilitasyon sürecinin uzunluğunu değiştirebilmektedir.
Bu noktada, tek bir sporcu rehabilitasyon tedavi süreci uygulanıyor demek mümkün olmamaktadır. Zira bahsedilen parametrelerin gösterdiği değişkenlik elbette rehabilitasyon sürecinin içeriğini ve süresini değiştirmektedir. Uygulanacak olan tedavi yönteminin tam anlamıyla belirlenmesi hususunda, sporcunun beklentisi de var olan parametreler arasında bulunarak, sürecin içeriğini ve etkisini değiştirebilmektedir. Bütün bu değişkenlerin dikkate alınarak ortaya çıkardığı tedavi yöntemiyle sporunun güncel tedavi yöntemleri doğrultusunda en kısa sürede işlevselliğini kazanıp sağlığına kavuşarak sahaya çıkmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Sporcuların, aktivite öncesi ve süresince geçirdiği yahut geçirebileceği yaralanmaların tedavi ve önlenmesi hususunda hizmet veren sporcu sağlığı ünitesi aynı zamanda verdiği danışmanlık hizmetiyle de sağlıklı bir spor hayatının elde edilmesi hususunda kritik olmaktadır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here