Yutma Bozuklukları Ünitesi

0
168

Tıbbi olarak disfaji olarak adlandırılan, halk arasında yutma bozukluğu olarak tabir edilen problem, kişinin yutma eylemini gerçekleştirdikten sonra besinin mideye gitme sürecinde oluşabilen bir gecikme, engel ya da yemek borusunda ilerlemesi gerekirken nefes borusuna geçme durumu gibi belirtilerle ortaya çıkarak yutma bozuklukları ünitesi kapsamına girmektedir.
Tedavi edilebilir bir hastalık olan; tedavi edilmediği takdirde ölümle dahi sonuçlanabilecek oldukça ciddi problemlere yol açabilen yutma bozukluğu probleminin tedavisi, yutma bozuklukları ünitesi kapsamında yapılmaktadır.

Yutma Bozukluğu Ünitesinin İşlevi
Yutma bozukluğu ünitesi kapsamında en önemli durumlardan bir tanesi, hastanın yaşı, rahatsızlıkları, beslenme alışkanlığı gibi faktörlerin geniş bir şekilde incelenmesi sonucu uygun beslenme ve tedavi yönteminin kararlaştırılması olmaktadır. Bu noktada, kulak burun boğaz, gastroenteroloji, nöroloji, cerrahi, göğüs hastalıkları ve geriatri bölümleri ile diş hekimleri tarafından yapılan muayene sonucu uygun görülen ve yutma bozukluğu olduğu saptanan hastaların yutma bozukluğu ünitesine gönderilmesi sağlanmaktadır.
Aynı zamanda, bahsedilen ilgili bölümlerden uzmanların da hastanın durumu ile alakalı görüşüne ihtiyaç duyulabilmekte ve gerekli öneri, tavsiye ve tedavi yöntemi konularında danışılabilmektedir. Böylelikle, pek çok değişkenin göz önüne alınarak karar verildiği tedavinin, bireye en uygun şekilde başlatılması ve devam ettirilmesi sağlanmakta; ciddi problemlere yol açabilecek bir durum ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Yutma Bozukluğu Sebepleri
Yutma bozukluğu oldukça ciddi bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi tamamen psikolojik olarak da bireyin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir. Travmatik bir beyin hasarı, motor nöron hastalıkları, beyin veya beyin sapında bulunan bir tümör gibi nörolojik rahatsızlıkların sıklıkla neden olabildiği yutma bozukluğu aynı zamanda bağlantılı bölge kanseri, felç gibi hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir.
Yutma bozukluğunun en büyük sebeplerinden biri olan halk arasında daha çok beyin felci olarak bilinen serebral parsi, kas koordinasyonunda bozukluklara yol açabildiğinden yutma bozukluğu hususunda ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
Myastenia Gravis hastalığı da kas ve sinirlerin bağlantı noktalarındaki sorunlara yol açarak diğer sıkıntıların yanı sıra boğaz bölgesindeki kaslarda da sıkıntı yarattığından yutma bozukluğuna yol açabilmektedir.

Yutma Bozukluğu Tedavi Süreci
Yutma bozukluğu ünitesi kapsamında verilen tedavinin ilk aşaması olarak hastanın yutma bozukluğuna neden olan faktör ya da faktörlerin tespiti yapılmaktadır. Uygun tedavi yöntemini saptayıp uygulamak için en önemli aşama da şüphesiz nedenin belirlenmesi olmaktadır. Bu aşamada ilgili bölümlerin uzmanlarından ihtiyaç duyulan konuda çeşitli destekler alınabilmektedir.
Yapılan geniş değerlendirme ve analiz sonucunda, yutma bozukluğu yaşayan hastanın, yutma eyleminin hangi fazlarında problem yaşadığı, hangi yoğunlukların yutulduğu hangilerinin yutulmadığı da belirlenerek uygun yutma bozukluğu rehabilitasyonu tedavisine başlanır.
Yutma Bozukluğu Tedavi Yöntemleri
Yutma bozukluğu yaşayan bireye en uygun tedavinin uygulanması noktasında yapılan belirli analiz ve değerlendirilmeler sonucu uygulanabilecek yöntemler ile hastanın yutma bozukluğu probleminden kurtulması da mümkün olmaktadır. Bir hastaya yalnızca bir tedavi yöntemi uygulanacak diye bir şart bulunmamaktadır. Hastanın durumuna uygun şekilde tedavi aşamaları belirlenebilir, gerekli görüldüğünde ise değiştirilebilir. Hastanın hangi yoğunluğu yutup hangisini yutamadığı belirlenmekte, böylelikle güvenli bir sürece adım atılmaktadır.
Pozisyonel yutma tedavisi olarak da adlandırılan yöntemde hastanın besinleri en güvenli şekilde yutması sağlanmaya çalışılmaktadır. Yutmayı kolaylaştırmanın amaçlandığı sistem tedavi yöntemlerinden biri olmaktadır. Hastanın ağız, yüz ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamayı hedefleyen bir yöntem uygulaması ile de hastanın yutma bozukluğunun giderilmesi ve kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Duyusal ve elektriksel uyarma teknikleri ile de yutma sürecinde işlev gören kasları rehabilitesi ve yutma refleksinin uyarılması yutma bozuklukları ünitesi ile sağlanabilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here